Bijela tavanica

Bijela tavanica – Bijeli krov je polumontažni sistem za izradu međuspratnih i krovnih (ravnih i kosih) nosećih konstrukcija.

Takođe je moguće formiranje konzola od Bijele tavanice i integracija sa betonskim ili čeličnim nosačima i montaža između postojećih starih drvenih greda.

Upotrebom Bijele tavanice gradnja je brža i jednostavnija 

Prednosti bijele tavanice:

Bijela tavanica mijenja klasične AB ploče kako u novogradnji tako kod renoviranja i nadogradnje postojećih objekata

Razne mogućnosti univerzalnog SILCAPOR  materijala dosežu od nadogradnje do adaptacije i rekonstrukcije, te na kraju do velikih mogućnosti kreativnog uređenja enterijera – SILCAPOR  Sistem gradnje pruža Vam pravo gradjevinsko resenje u svim fazama gradnje i na svim podrucijima primene

Sastav bijele tavanice

Gredica

Gredice su montažne i izrađene su od betona u metalnim kalupima. Gredica je armirana duplim zavarenim binor rešetkastim nosačem (RAN) – (armatura jednog RAN nosača u donjoj zoni je 2Ø7mm i u gornjoj zoni 1Ø7mm) i potrebne dodatne armature postavljene u obe zone, a prema statičkom proračunu svake ploče. Betonski dio gredice je širine 10,0cm i visine 4,0cm. Iz ovih gredica, u procesu završetka konstrukcije, tj. poslije betoniranja na licu mjesta, dobija se glavno noseće (podužno) rebro.

Ispunski blok

Ispunski blok od lakog betona (porobetona) mase oko 550kg/m3 postavlja se između gredica i služi kao skela za hodanje, a nakon zalivanja rebara i izrade premaza tankoslojnim malterom sastavni je deo konačne konstrukcije.
Takav pojedinačni blok može izdržati opterećenje i do 1 tone. Poprečnim i uzdužnim sečenjem, dimenzije bloka se lagano mogu prilagoditi i manjim razmacima gredica, kao i raznim oblicima.

Ležajnice

Za izvođenje poprečnih rebara koriste se betonske ležajnice koje se svojim krajevima oslanjaju na podužne gredice i služe kao oplata za beton na licu mjesta.

Tankoslojni malter

Na gotovu ploču, nanosi se mješavina tankoslojnog bijelog maltera i sivog cementa koji su u razmeri 1:1 i vode. Debljina sloja je max. 2 – 3mm.

Izvođenje Bijele tavanice

Količina ispune i njihova debljina, kao i tip armirano betonskih gredica, a koje su potrebne za izvođenje Bijele tavanice, dobija se pomoću statičkog proračuna za svaki objekat/projekat ponaosob.

Bijelu tavanicu uvek izvodimo prema projektu – shemi montaže položaja gredica koji je potrebno izraditi za svaki pojedinačni objekat.

1. Montaža gredica

Bijela tavanica se ugrađuje u skladu sa shemom montaže gredica iz proračuna Bijele tavanice. Prvo se postave montažne betonske gredice koje dolaze sa svom potrebnom podužnom armaturom na razmaku od 68,5cm. Kao mjera razmaka gredica može nam poslužiti ispuna postavljena na krajevima gredica. Gredice moraju da naležu cca. 5 – 10cm na noseći element (zid). Postavljene gredice podupiremo u sredini na rastojanju max. 2,80m, a u skladu sa statičkim proračunom. Gredice se postavljaju u horizontali, a projektovano nadvišenje se ostvaruje na mjestu podupirača tek poslije montaže kompletne ispune.
Ispunu je moguće ugrađivati kako sa gornje tako i sa donje strane konstrukcije u zavisnosti od položaja radnika pri montaži.

2. Ugradnja ispune

U prostor između namontiranih i pravilno poduprtih gredica postavlja se ispuna. Ležajnice – oplata poprečnih AB rebara, montira se posle 4 – 5 blokova ispune, a u skladu sa statičkim proračunom. Pri ugradnji ispune koristi se gumeni čekić kojim se ispuna priljubi uz susjedni ispunski blok ili ležajnicu. Poprečnim i uzdužnim rezanjem blokova, ispune se lako mogu prilagoditi za popunjavanje djelova manjih od cijelog bloka (na pr. na krajevima gredica).

3. Armiranje podužnih, poprečnih rebara i horizontalnih nosećih elemenata

Poslije postavljanja svih gredica ispunskih blokova i ležajnica slijedi armiranje poprečnih rebara. Poprečna rebra se armiraju armaturom 2Ø8 ili 10mm koje se postavljaju u gornju i donju zonu rebra. Podužne gredice se proizvode sa svom potrebnom podužnom armaturom a u skladu sa statičkim proračunom.
Horizontalni serklaži ili noseće grede se izvode pomoću klasičnog betona i sa projektom predviđenom armaturom.
Monolitna krovna konstrukcija, Bijeli krov, je jedna od najsigurnijih konstrukcija u oblastima sa nepovoljnim vremenskim uslovima (oluja, jak vjetar, snijeg, požar…).

4. Ugradnja mikro betona u podužna i poprečna rebra

Ugradnja mikro betona se vrši na mjestima podužnih i poprečnih kanala. Kvalitet mikro betona je MB30 sa 400kg cementa za 1m3 betona, frakcije 0 – 4mm i sa odgovarajućom konzistencijom. Kako bi se spriječilo prebrzo “vezivanje” betona, potrebno je površinu ispune obilno nakvasiti vodom. Ugradnja ovog betona mora biti kvalitetna s tim što se gornja površina poravna sa ispunom.
Istovremeno sa rebrima, betoniraju se horizontalni serklaži i noseće grede klasičnim betonom a u svemu prema projektu.

5. Izvođenje i ugradnja razlivajućeg maltera

Razlivajući malter se ugrađuje 1 – 2 sata poslije betoniranja podužnih i poprečnih rebra (predugo, višesatno odlaganje nije poželjno, jer se na ispuni može nakupiti prljavština i oštetiti blokovi). Razlivajući malter se spravlja pomoću mješavine tankoslojnog maltera, klasičnog cementa koji su u razmjeri 1:1 i vode. Potrebna količina vode je takva da mješavina može lako da se razlije. Ravnanje se izvodi pomoću metalne lopatice (gleterice). Jedna od osnovnih funkcija ovog sloja je popunjavanje mogućih manjih prostora među ispunama i sprečavanje habanja gornje površine ploče. Kvalitetnom ugradnjom ovog sloja može da se obezbijedi djelimična i kratkotrajna vodootpornost konstrukcije.

Bijela tavanica svojim dobrim termičkim karakteristikama i obezbjeđivanjem difuzije vodene pare, predstavlja jedan od ključnih faktora čime ispunjava kriterijume energetski efikasne gradnje.

6. Nastavak radova

Ovako pripremljena tavanica se može lako opteretiti prilikom nastavka gradnje posle 24 – 48 sati (ukoliko to vremenski uslovi dozvoljavaju).

Tako ugrađena konstrukcija predstavlja efikasno i brzo rješenje kod gradnje svih vrsta objekata. Kod ovog tipa konstrukcije, pritisnuta gornja betonska ploča nije neophodna. Pritisnuta ploča se može primijeniti samo kod većih raspona pri izuzetno visokim opterećenjima.

Zahvaljujući jednostavnoj gradnji koja se odvija bez upotrebe oplate, Bijela tavanica je pogodna za one koji sami obavljaju izgradnju.

Newsletter!

Prijavite se za novitete i najbolje ponude